Tisztelt Vásárló!

 

Az alábbi feltételek az internetes oldal használatát szabályozzák. A weboldal elérésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el e feltételeket.

 

A Webáruház címe:
http://www.schmidtoraekszer.hu/webaruhaz.html

 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Schmidt és Társa Kft.
Székhely címe: 1062, Budapest, Váci út 1-3.
Cégjegyzékszám: 01-09-663750
fogyasztási cikk (a továbbiakban: Adószám: 12292640-2-42)

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:
Cím: 1062, Budapest, Váci út 1-3.
Telefon: (+36 1) 238 7086, (+36 1) 239 2490

E-mail: postmaster@schmidtestarsakft.t-online.hu
Nyitva tartása:

H, K, Sze: 10:00-20:00, Cs, P, Szo: 10:00-20:30, Vasárnap: 10:00-18:00

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása
1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

A megrendelés lépései:
1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása (A visszaigazolás tartalmazza, illetve megerősíti az árat, és a szállítás időpontját. Törekszünk a mindenkori helyes árak feltüntetésére, de előfordulhat, hogy téves a Weboldalon feltüntetett ár, ezért a visszaigazolásban megerősített végösszeg a mérvadó. Eltérés esetén a Vásárló elállhat vételi szándékától.)

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalán, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak


A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát.

Kiszállítás, személyes átvétel
1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Lehetséges fizetési módok
1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)

Elállási jog
A termék kiszállításától számított 15 napon belül a Vásárló számára elállási jogot biztosítunk, minden indoklás nélkül. A szándékot írásban szükséges jelezni, és a megrendelt termék üzletbe való visszajuttatása, a Vásárló kötelezettsége, annak költségei szintén a Vásárlót terheli.

 

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
tónál (1062, Budapest, Váci út 1-3.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (1062, Budapest, Váci út 1-3.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (postmaster@schmidtestarsakft.t-online.hu).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 

Adatvédelem


1.1. Adatvédelmi nyilatkozat


A Schmidt és Társa Kft. nyilatkozik arról, hogy az összes, az Ön által megadott adatot megfelelőképpen fogja védeni és a megjelölt célnak megfelelően fogja használni. Csak azon adatait kérjük el és tároljuk, melyek nélkülözhetetlenek azon célból, mely célból az adatokat megadta (pl.: a weboldalra való regisztrálás, a megrendelés teljesítése, a hírlevél kiküldése). Az adatok biztonságát a megfelelő fizikai és szervezési biztonsági megoldások alkalmazásával, illetve az adatokat összegyűjtő számítástechnikai rendszerek belső biztonsági megoldások alkalmazásával biztosítjuk. Az Ön által megadott adatokat nem adjuk tovább harmadik személynek.

 

A Webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges regisztráció során a következő, a felhasználók azonosításához szükséges adatokat rögzíteni a felhasználókról: a megrendelő felhasználói neve, jelszava, elektronikus levelezési címe, neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Adatkezelő a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A regisztráció során történő adatszolgáltatás önkéntes. A regisztrációval a megrendelő önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önként megadott személyes adatait az Adatkezelő kizárólag az azok megadásakor megjelölt célokra, a Megrendelő által engedélyezett ideig kezelje, mint adatkezelő, a Felhasználó önkéntes és tájékozott hozzájárulása alapján. A Felhasználónak bármikor jogában áll az adatok helyesbítését, módosítását vagy törlését vagy zárolását kérni, valamint tiltakozhat az adatkezelés folytatása ellen. Az adatai kezelésének módjáról bármikor felvilágosítást kaphat az Adatkezelő címére küldött megkeresést követő 15 napon belül, illetve ugyanezen a címen gyakorolhatja a fent felsorolt jogait. Amennyiben a Felhasználó személyes adatokhoz fűződő jogát megsértenék, jogában áll a jogsértést megvalósítóval szemben bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő a felhasználók személyes adatait, azok kezelése céljából nem adja tovább harmadik személyek számára, de adatfeldolgozás elvégzéséhez bármikor alkalmazhat alvállalkozót.

A felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatokat (pl.: e-mail címeket) az Adatkezelő kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes engedélye nélkül –a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Az Adatkezelő az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások eges kérdéseiről szóló 2011. évi CVII. törvény betartásával, kizárólag a szükséges mértékben, saját marketing, reklám tevékenysége céljából nyilvántartja, kezeli és felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbít a megadott elérhetőségekre. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes adatkezeléshez való, regisztráció során megadott hozzájáruló nyilatkozata.

 

1.2. Személyes adatok módosítása


A megadott személyes adatait a felhasználó a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

 

 

1.3 Cookie (sütik) és GOOGLE hirdetések

 

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google Inc.  Google Analytics szolgáltatását.  Ez a szolgáltatás segíti az Adatkezelőt abban, hogy elemezze, hogyan használják a Felhasználók a Webáruházat, illetve a további reklámcélú megjelenítésben, amely szigorúan csak a weboldal tartalmára utal. Az Ön adatai nem kerülnek ezek keresztül harmadik félhez.